Wonen in de natuur zorgt voor lager gewicht

Nieuw onderzoek uit North Carolina heeft aangetoond dat mensen die in gebieden wonen met beter weer en meer natuurschoon actiever en magerder zijn dan mensen die niet in zo’n gebied wonen. In het onderzoek is ook rekening gehouden met andere factoren.

De resultaten kunnen echter niet bewijzen dat de natuurlijke omgeving waarin iemand woont direct invloed heeft op de hoeveelheid lichaamsbeweging die iemand krijgt en zijn of haar gewicht. De studie roept wel vragen op die verder onderzocht moeten worden. Het kan namelijk zo zijn dat het natuurschoon mensen stimuleert om actiever te zijn, anderzijds kan het ook zo zijn dat actievere mensen juist graag op deze plaatsen wonen. De grote vraag is natuurlijk of je door het aanleggen of het ontsluiten van natuur mensen kan stimuleren om meer te bewegen.

In de studie werd gekeken naar statistieken van het gemiddeld lichaamsgewicht van de inwoners van 100 gemeenten in North Carolina. Deze gegevens werden gekoppeld aan het weer in die gemeente en aan de hoeveelheid natuurschoon. De resultaten werden gecorrigeerd voor andere factoren zoals armoede en de leeftijd van de bevolking.

De resultaten van het onderzoek verschijnen in het september- / oktobernummer van het American Journal of Health Promotion.

De Body Mass Index (BMI) is een maat die gebruikt wordt om te bepalen of iemand overgewicht heeft. Bij volwassenen wordt een score tussen de 18,5 tot 24 gezien als een gezond BMI, terwijl een BMI van 25 tot 29,9 aangeeft dat iemand overgewicht heeft. Een BMI van boven de 30 wordt aangemerkt als zwaarlijvig.

Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde BMI in de gemeentes met het minste natuurschoon 0,47 punten hoger was dan in gemeentes met meer groen. Of mensen vooral binnen of buiten bewegen is echter niet meegenomen in het onderzoek. Het zou best zo kunnen zijn dat actievere mensen, of mensen die aandacht besteden aan wat ze eten ervoor kiezen om te wonen op een plaats die bij hun levensstijl past.

Maar wat betekenen de resultaten van het onderzoek in de praktijk? De natuurlijke omgeving zelf kan natuurijk niet veranderd worden. De voorzieningen rond en de ontsluiting van het natuurschoon is echter wel iets dat vaak verbeterd kan worden. Het is aan de gemeentebesturen om deze keuzes te maken. Maar het lijkt erop dat in dit geval een kleine investering een positieve impact kan hebben op de gezondheid van de bevolking in het algemeen.

Bron: Jilcott SB, et al. Associations between natural amenities, physical activity, and body mass index in 100 North Carolina Counties. Am J Health Promo 26(1), 2011.

Image: Tom Curtis / FreeDigitalPhotos.net

tipsTIP naar aanleiding van dit artikel: Trek er eens wat vaker op uit, ook als je niet midden in de natuur woont.

tipsDISCUSSIE naar aanleiding van dit artikel: Maar hoe zit het met de invloed van het betere weer op het gewicht? Daar wordt in het artikel niet meer op teruggekomen. Als het beter weer is ben je sowieso meer buiten en actiever, of je nu wel of geen natuurgebied om de hoek hebt.

 

Facebook Reacties:

reacties

Comments are closed.