Door informatieverstrekking gaat het BMI van scholieren omlaag

Verhoging van het bewustzijn over de obesitas-epidemie onder jongeren kan bijdragen aan de vermindering van de Body Mass Index (BMI), een maat voor overgewicht bij kinderen, volgens de resultaten van een landelijk onderzoek gepresenteerd in Childhood Obesity.

De studie keek naar de effecten die informatievoorziening had op de BMI van middelbare scholieren. De helft van de scholen die meededen aan het onderzoek veranderde niets aan hun informatievoorziening (de controlegroep). De andere helft van de scholen voerde wel veranderingen door, onder andere door informatie te verstrekken over eten en sport. Bovendien werden er op deze scholen activiteiten georganiseerd die een gedragsverandering ten aanzien van voeding teweeg moesten brengen.

De onderzoekers werden verrast door de resultaten. Zowel op de scholen van de controlegroep als op de scholen waar wel veranderingen waren doorgevoerd ging de BMI van de leerlingen omlaag. In beide groepen daalde de BMI met meer dan 4%. Dit ging natuurlijk in tegen de verwachting van de onderzoekers dat er een verschil zou zijn tussen de beide groepen.

Dat er bij beide groepen een positieve verandering werd gezien is natuurlijk goed nieuws, maar hoe kan dit verklaard worden? Misschien neemt de kennis over de obesitas-epidemie over het algemeen gewoon toe. Ondanks dat dit niet direct uit het onderzoek naar voren komt, lijkt het er toch op dat hoe meer de kinderen weten over het verband tussen eten, sport en gewichtstoename, hoe meer ze een gezond gewicht krijgen. Het verstrekken van informatie aan scholieren wordt dan ook aanbevolen.

Bron: http://www.liebertpub.com/chi

Image: photostock / FreeDigitalPhotos.net


tipsTIP naar aanleiding van dit artikel: Praat met je kinderen over het verband tussen eten, sport en overgewicht, en vraag de docenten van hun school hetzelfde te doen.

tipsDISCUSSIE naar aanleiding van dit artikel: Het is belachelijk dat de verantwoordelijkheid voor het overgewicht van onze kinderen bij de school gelegd wordt, de ouders zijn juist verantwoordelijk!

 

 

Facebook Reacties:

reacties

Comments are closed.