BMI kan bij kinderen en tieners een voorspeller zijn van het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten

Uit een onderzoek dat 17 jaar lang 37.000 Israëlische tieners heeft gevolgd, blijkt dat het risico op diabetes voornamelijk wordt geassocieerd met een verhoogde body mass index (BMI) vroeg in de volwassenheid, terwijl het risico op hart- en vaatziekten wordt geassocieerd met een verhoogde BMI, zowel tijdens de adolescentie als de volwassenheid. Deze bevindingen zijn gepubliceerd op 7 april 2011 in de New England Journal of Medicine.

Hoofdonderzoeker van de studie, Dr. Amir Tirosh van de Endocrine Division van het Brigham and Women’s Hospital zei: “Het onderzoek suggereert dat het probleem van overgewicht bij kinderen en tieners waarschijnlijk slechts het topje van een ijsberg is voor een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten wanneer deze kinderen en tieners volwassen zijn.”

Het onderzoeksteam, waaronder ook professoren van de Ben-Gurion Universiteit in Beer-Sheva in Israël en onderzoekers van de medische tak van het Israëlische leger, heeft 37.000 personen in het leger onderzocht vanaf de leeftijd van 17 jaar. Hun BMI werd vastgelegd als uitgangssituatie en vervolgens gedurende meerdere jaren bijgehouden. Tijdens een periode van 17 jaar steeg het gemiddelde BMI van de deelnemers met ongeveer 0,2 tot 0,3 eenheden per jaar, oplopend tot een gemiddelde gewichtstoename van ongeveer 13 kilo tussen de leeftijden 17 en 30. Gedurende de studie werden bijna 1.200 nieuwe gevallen van diabetes type 2 en 327 nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten vastgesteld.

De onderzoekers kwamen erachter dat op 17-jarige leeftijd van een persoon de BMI een voorspeller kan zijn voor beide ziekten. Elke stijging van 1 eenheid van de BMI werd geassocieerd met ongeveer 10% toename van het risico op diabetes type 2 in de vroege volwassenheid, en 12% toename van het risico op hart- en vaatziekten.

“Eerdere studies hebben niet ondubbelzinnig de relatie kunnen bevestigen tussen BMI bij kinderen en tieners en deze ziekten in de vroege volwassenheid. Deze studie is belangrijk omdat het aantoont dat er een relatie bestaat tussen wat momenteel als normale BMI-waarden worden beschouwd en diabetes type 2 en hart- vaatziekten op latere leeftijd”, zei professor Assaf Rudich.

Op de leeftijd van 17 bestaat er al een significant risico op diabetes type 2 bij een BMI van 23,4 of hoger en zelfs al bij 20,9 of hoger voor een hoger risico op hart- en vaatziekten. Bij diabetes was de BMI hoger omdat daarbij BMI zelf de voorspeller is voor een hoger BMI op latere leeftijd. “Het lijkt erop dat hart- en vaatziekten een langer ‘geheugen’ hebben voor de BMI dan diabetes, en de geschiedenis van de BMI van een persoon moet ook een deel van de risicobeoordeling zijn”, aldus professor Iris Shai. “We hebben verschillende opties, niet noodzakelijk met medicijnen, om bij patiënten hun risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Recente interventie studies toonden aan dat aanpassing van de voedingsgewoonten niet alleen de progressie van aderverkalking, het onderliggende proces van hart- en vaatziekten, een halt toe kan roepen, het kan het ook omkeren.”

Dr. Amir Tirosh voegt hieraan toe: “Voor de preventie van vroeg optreden van hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd lijkt het dat een zeer vroege interventie om tot een gezonde levensstijl te komen gerechtvaardigd is, zelfs al tijdens de kindertijd.”

Bron: Brigham and Women’s Hospital, 6 april 2011

Facebook Reacties:

reacties

Comments are closed.